AJKSZP zárókonferencia- Kiskunfélegyháza

„Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó soha nem jut messze a parttól.”

2007 szeptemberében a szolnoki és a hajdúböszörményi kollégiummal közösen elsőként indíthattuk útjára az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskola Programot. 2008-ban került bevonásra újabb négy kollégium, a nyírbátori, a salgótarjáni, a szegedi és a kiskunfélegyházi. Valamint, mint partnerintézményünk a Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola a többi település partnerintézményeivel együtt.

Ennek a 16 évnek a zárására került sor 2023. június 16- 17- én Kiskunfélegyházán a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Kollégiumában. Köszönjük a szervezőknek a színvonalas rendezvényt.

Ennek a rendezvénynek az egyik jeles eseménye volt az AJKSZP emlékérem átadása. Az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Programot megvalósító kollégiumok nevelőtestületei tiszteletük és megbecsülésük jeléül „AJKSZP EMLÉKÉREM” elnevezésű díjat alapítottak 2017- ben, azok részére, akik a Program eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A díjat olyan magánszemélyek kaphatják, akik az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Program érdekében kimagasló tevékenységet végeztek. A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezhetette bármely Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Programot megvalósító kollégium nevelőtestülete.

A díj három kategóriában került meghirdetésre: „támogató”, „megvalósító” és „résztvevő” kategóriákban.

INTÉZMÉNYÜNK DÍJAZOTTJAI

Támogató kategóriában: MOLNÁR LAJOS- mentor

Molnár Lajosaz Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program beindítása óta a Babus Jolán Középiskolai Kollégium mentora. Elhivatottsága az Arany János programok iránt példaértékű. Első perctől kezdve felismerte a program esélyteremtő célját és fontosságát, melyet ő mindvégig képviselt gyermekközpontúságával, támogató hozzáállásával, ezzel is segítve a program sikerességét kollégiumunkban. Munkája során nagy hangsúlyt helyezett a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére, nevelésére, oktatására, annak érdekében, hogy a tanulók eredményesen fejezzék be középiskolai tanulmányaikat, szakmához jussanak. Ő maga több alkalommal tartott foglalkozást a tanulóknak, egyéni beszélgetéseken folytatott velük. Mindvégig arra törekedett, hogy minél jobban megismerje a programban résztvevőket, a problémás tanulókhoz személyesen is ellátogatott egy-egy családlátogatás alkalmával.

A változásokra, újításokra nyitott, innovatív. Mentori munkájával törekszik arra, hogy azzal az intézmény fejlesztését is szolgálja, egyben erősítse a horizontális tanulási folyamatokat. Bármikor, bármilyen körülmények között bizalommal fordulhattunk hozzá.

Az AJP keretében szervezett szakmai napokon, konferenciákon szívesen vett részt, ő maga is tartott előadásokat, műhelymunkákat. Továbbképzések területén is számíthattunk rá, nem egy alkalommal tartott

 továbbképzést a programban résztvevő kollégiumi és iskolai pedagógusoknak. Rendkívül változatos pedagógiai módszerekkel dolgozik, folyamatosan ötletel, törekszik a megújulásra. Támogatta az intézményeket a jó gyakorlatok megírásában, részt vett azok validálásának folyamatában. Ő volt a KOLIMPIA megálmodója, melynek megszervezését 2009 óta a kiskunfélegyházi kollégium vállalta fel, és sikere töretlen a mai napig a tanulók körében. Barátságos, nyitott, empatikus személyiségével közvetlen kapcsolatot alakított ki valamennyi kollégával. A mentorálások jó hangulatban teltek, a szakmai munka mellett jutott idő a kötetlen beszélgetésekre is.

Megvalósító kategóriában: ALBIRT ANDREA programgazda

Albirt Andrea fizika-kémia szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 1999-től dolgozik a Babus Jolán Középiskolai Kollégiumban. Munkáját nevelőtanárként kezdte, 2006 óta intézményvezető-helyettes.

Vezetői tevékenysége mellett 2007-től, a program indulásától kezdve az Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program programgazdája.

Évről évre jelentős szerepet vállalt a programba való toborzásban, a hátrányos helyzetű tanulók felkutatásában, az általános iskolákkal való eredményes és partneri kapcsolattartás kialakításában. A Szociális bizottság munkáját irányította elnökként.

Folyamatos kapcsolatot tartott programban társintézményként résztvevő szakközépiskola programfelelőseivel, a program mentorával. Precízen vezette, illetve ellenőrizte a programmal kapcsolatos adminisztrációt. Lelkesen vett részt az AJKSZP-s rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Fontosnak tartotta a program folyamatos fejlesztését, színvonalának emelését.

Munkája, tevékenysége sokrétű, széleskörű pedagógiai tapasztalattal, fejlett pedagógiai-módszertani kultúrával rendelkező, következetes, a diákok személyiségének fejlesztésére nagy hangsúlyt fektető, őket támogató, türelmes, elhivatott, empatikus, a gyerekeket gondoskodó szeretettel körülvevő pedagógus.

A jelentős szociális és tanulmányi hátrányokkal érkező tanulókat személyes példamutatással, valamint egyéni foglalkozások, illetve tantárgyi képességfejlesztő foglalkozások keretében segíti hátrányaik leküzdésében. Sokat fáradozik felzárkóztatásuk, motivációjuk erősítése, a lemorzsolódás csökkentése, a szakmához, érettségihez való jutásuk esélyének növelése érdekében. Jó kapcsolatot ápol a szülőkkel.

Elkötelezett, innovatív pedagógus, tudása legjavát nyújtva végzi munkáját. Munkatársaival együttműködő, segítőkész, szívesen osztja meg tapasztalatait.

 

Megvalósító kategóriában: Szilágyiné Megyesi Zsuzsa- gazdasági feladatokat ellátó munkatárs

Szilágyiné Megyesi Zsuzsaa 2007-ben induló Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Program gazdasági ügyintézője. Tevékenységével a kezdetektől fogva több területen is hozzájárult a program sikeres megvalósításához. A pályázat megírásakor részt vett a program költségvetésének tervezésében. Évről évre ő készítette elő a program megvalósításához szükséges költségvetést, végezte a pályázattal kapcsolatos ügyintézést (a támogatás felhasználásának nyomon követését, az elszámolást, az évvégi beszámoló pénzügyi fejezetének elkészítését). Szakmailag felkészült, munkaköre kiterjed a gazdálkodással kapcsolatos ügyviteli és adminisztratív feladatokra.

Rendelkezik a megfelelő képesítésekkel és folyamatosan képezi magát. Munkáját nagy elkötelezettséggel, pontosan és megbízhatóan végzi. Kollégáival szívesen dolgozik együtt, lelkiismeretes és segítőkész. A diákokkal mindig barátságos, követlen, számukra is szív

 

esen nyújt segítséget. Rendezvények alkalmával szükség szerint részt vesz az előkészítésben, a lebonyolításban.

 

AJKSZP EMLÉKÉREM DÍJAZOTTJAI

Támogató kategóriában

Csernyászki Erzsébet- mentor- Szolnok

Molnár Lajos- mentor- Vásárosnamény

Megvalósító kategóriában

Albirt Andrea- Vásárosnamény

Dombi Katalin- Hajdúböszörmény

Dr. Hajdúné Kovács Tünde- Szolnok

Surján Attila- Kiskunfélegyháza

Szilágyiné Megyesi Zsuzsanna- Vásárosnamény

Részvevő kategóriában oklevelet vehetett át:

Fricska László – tanuló- Kiskunfélegyháza

Köszönet és elismerés illeti elhivatottságukért és kitartó munkájukért.